ORION ACTIV FOAM INTENSIVE

Perfumowana piana do myjni automatycznych i systemów pianotwórczych

Dozowanie:
Myjnia automatyczna: 10-20 ml/auto
Myjnia samoobsługowa: 0,2-0,6 %
Pianownica: 1:5-1:10
Pojemność: 20L/200L/1000L